Porovnanie management riešení pre RedHat/JBoss produkty

JBoss produkty boli v minulosti kritizované za absenciu integrovanej administrátorskej konzoly, narozdiel od iných (často komerčných) riešení. Našťastie si tento fakt uvedomili páni u Jbossu, a svetlo sveta uzrel JON (JBoss Operation Network). Toto komerčné riešenie je nejaký čas používané ako management konzola, ale práve fakt, že sa jedná o komerčný produkt mnohých odrazdoval. A tak uzrela svetlo sveta jej open-source edícia s menom JOPR. Aby to nebolo málo, od JOPRu sa oddelil projekt EmbeddedJOPR, ktorý by mal byť dodávaný s JBoss AS 5.1.0, ktorý vyjde v najbližších mesiacoch v GA (General Availability) verzii.

Embedded JOPR je najzákladnejšia verzia, klasický open-source bez možnosti podpory zo strany RedHat. Aplikáciu tvorí jediný súbor .war, ktorý sa po nakopírovaní do deploy adresára sám nainštaluje. Ponúka klasické administrátorské možnosti známe u konkurencie, tzn. správu nasadených aplikácií (ear, war), alebo dátových zdrojov (datasouce, jms, …). Takisto umožňuje základný monitoring závislý na type aplikácie/zdroja, napr. počty úspešných využití EJB entity cache v Tree Cache, alebo u webových aplikácií počet obslúžených requestov. Nechýba možnosť deploymentu priamo z konzole, alebo vytvárania nových dátových zdrojov. Celkovo je to ľahké riešenie s dobrou funkčnosťou, ktorého hlavná výhoda bude v 100% dostupnosti pre všetkých v rámci distribúcie samotného aplikačného servra. Jeho schopnosti ale blednú v porovnaní s ďalšími produktmi, z ktorých je odvodený.

Embedded JOPR admin konzola

Obr.1 Embedded JOPR

JOPR je riešenie na komplexnú správu servrov, ktoré pozostáva z dvoch častí – server a agent. Server slúži ako centrálny bod, ktorý uchováva a spravuje všetky dáta získané od jednotlivých agentov. Na druhú stranu agenti sú zodpovední za zber informácií o konkrétnom systéme v ktorom sa nachádzajú, a tieto informácie odovzdávajú servru. Takisto sú schopní zbierať informácie aj keď sú odpojení od servra. To znamená, že server nie je priamo závislý na monitorovaných systémoch a ponúka vysokú toleranciu k chybám. JOPR je odvodený od projektu RHQ, ale narozdiel od neho je vďaka dodavaným pluginom zameraný na JBoss platformu. Server beží na klasickom AS, je teda náročnejší na zdroje oproti Embedded JOPR konzoli.

Architektúra JOPR

Obr.2 JOPR architektúra (totožná s RHQ projektom)

JON je najvyššia rada administrátorských nástrojov, ktorá je narozdiel od predchádzajúcich poskytovaná s komerčnou licenciou. Zákazník však narozdiel od JOPRu dostáva plne otestovaný, certifikovaný a podporovaný produkt, na ktorý pravidelne vychádzajú aktualizácie. A práve na tento produkt sa teraz pozrieme trošku podrobnejšie.

JON GUI

Obr. 3 Ukážka JON GUI

Ako je ukázané na obr.č.2, na najnižšej úrovni zabezpečuje server štandartné veci ako je autorizácia a autentikácia do admininstrátorskej aplikácie. Inventory obsahuje všetky veci, ktoré sú monitorované JON-om. Čo je ale pre administrátora najzaujímavejšie sú nasledovné veci:

Configuration – pokiaľ je zdroj konfigurovateľný JONom, v aplikácii sa mu zjaví táto možnost v záložke Configure. Schopnosť JONu komunikovať s týmto zdrojom je daná pluginom, ktorý mu pomáha s komunikáciou a definuje akým sposobom je možné s daným zdrojom manipulovať.

Administration – nastavenia samotného JOPRu. Patria tu veci ako nastavenia rolí a práv, správa licencií, pluginov apod.

Monitoring – zber dát zo zdroja, závislý na tom ktorom type. Napr. monitoring hardwaru poskytuje informácie o voľnom mieste na HDD, teplotách komponent apod., monitoring .war aplikácie zase časy odozvy, dostupnosť a iné zaujímavé informácie. Na tieto dáta možu byť zavesené alerty, ktoré pri splnení podmienky (jednorazovej, opakovanej) napr. pošlú email. Pri správnom nakonfigurovaní sa dajú minimalizovať náklady na správu servrov dramatickým sposobom za zlomok ‘enterprise’ riešení typu IBM Tivoli.

Control – dovoľuje adminom vykonávať povolené operácie nad daným zdrojom. Operácie sú definované pluginom, a zahŕňajú veci ako spúšťanie skriptov, redeploy aplikácie apod.

Events – server vďaka agentom získava nielen merané údaje v definovaných časových intervaloch, ale zároveň aj udalosti, ktoré prefiltruje podľa doležitosti, informuje definovaných užívateľov/role a notifikuje zavesené alerty.

Content – pluginom poskytovaný podobsah zdroja, ktorý može zahŕňať konfiguráky, spustiteľné súbory apod. Takisto umožňuje aplikovať vzdialene patche na JBoss AS, EAP a SOA servry.

A to nie je všetko. Všetky zmeny vytvorené adminom majú svoju históriu, ktorá je v konzoli prístupná. Je takisto možné vytvoriť vlastné pluginy a monitorovať prakticky čokolvek, čo dovoli JVM a príslušné API.

Všetky 3 produkty významným sposobom uľahčujú prácu a administráciu s JBoss/RedHat produktmi. Embedded JOPR si svoje miesto nájde hlavne u vývojárov, ktorí dostanú riešenie integrované priamo v distribúcii AS. JOPR ako taký je skvelý nástroj pre menšie firmy a prostredie kde nie je doležité dodržiavať prísne SLA požadované businessom. A nakoniec JON považujem za vynikajúcu voľbu pre RedHat produkty v situáciách, kedy je pre IT QOS (Quality Of Service) prvoradá, a zároveň nie je ochota investovať obrovské sumy za riešenia iných firiem.