JBoss AS 600M2 Released

Vcera bol uvolneny JBoss Application Server verzie 6.0.0.M2 a obsahuje podporu pre nove klucove technologie definovane v EE6 specifikacii.

Comments