Exadel Studio Pro bude open source

Exadel Studio Pro, jenž je (co se týká vývoje webových aplikací) pěknou nadstavbou nad Eclipse IDE, bude v létě uvolněné jako open source. A proč je o tom řeč? Protože se o to zasloužil RedHat/JBoss. Studio bude k dispozici pod označením Red Hat Developer Studio a postupem času dojde ke sloučení se stávajícím JBoss IDE. No, nemáme se jako vývojáři čím dál lépe?

JBoss ESB 4.0 Beta 1 released

in

JBoss příchází s novým produktem v portofoliu spadajícím do kategorie Enterprise Service Bus (ESB). Takových produktů je na trhu mnoho, převážně jde o vylepšený message-oriented middleware (MOM), který nepřínáší příliš nového kromě komunikace přes webové služby apod.
JBoss ESB cíleně dodržuje interně i externě SOA principy, vše je (z logického pohledu) službou a komunikace probíhá pomocí zpráv. Není vázaná na žádnou technologii, veškerá funkcionalita je modulární.

Read more

Úvodem o JBossu i těchto stránkách

in

Co se vám vybaví, když se řekne JBoss? Open-source? Široce známý aplikační server? Akvizice od Red Hatu? To vše je správně. A samozřejmě mnohem víc. Není až tak důležité, že existovala nějaká firma JBoss LLC, nyní působící jako divize Red Hatu, podstatné je, že zaštiťuje vývoj řady open-source produktů (většinou LGPL licence), které pokrývají širokou oblast middlewaru. Protože jde o platformu kvalitní a v našich končinách nepříliš rozšířenou, vznikl i tento informační portál, jehož první článek právě čtete.

Read more
Syndicate content