JBoss Switchyard ESB – Úvod do nové integrační platformy

Switchyard je novou opensource integrační platformou z portfolia JBoss, která umožnuje vývoj, nasazení, správu a integraci služeb podle zásad servisně orientované architektury.

Další integrační systém

Pro mnohé může být překvapující, že se jedná o další integrační systém typu ESB od JBossu. Vztah mezi oběma produkty, tedy nynějším JBoss ESB a Switchyardem, je takový, že se podle současných plánů počítá s nahrazením stávajícího řešení v ne příliš vzádlené budoucnosti. Řekněme v horizontu jednoho až dvou let.

Technologie

Switchyard je navržený podle technologického standardu SCA, za kterým stojí přední dodavatelé podnikových řešení, jakojsou IBM, Oracle nebo Red Hat. Switchyard definuje rámec, podle kterého je daná aplikační platforma vystavěna, což do jisté míry zajištuje přenositelnost kódu, ale především přenositelnost znalostí.

Oproti stávajícím řešením obvykle postaveným na přímém využívaní MOM (Message oriented middleware) přidává Switchyard (dále SY) další stupeň abstrakce v řízení komunikace mezi jednotlivými službami. Kupříkladu při použití javovské komponenty lze se zvolenou službou pracovat stejným způsobem jako s lokálním objektem, kde volané funkce služeb jsou metodami proxy objektu se shodným interfacem, vloženého pomocí CDI (content dependency injection ze Java EE6) běhovým prostředím SY.

Switchyard je značně modulární, umožuje velmi kompaktní nasazení a nabízí i velmi široký arzenál podpůrných modulů, které umožní nasazení komplexních systémů. Podpora technologií a jazyků, které je možné ve SY využít je široká, kromě Javy, kterou lze v tomto kontextu brát jako nejuniverzálnější jazyk pro vývoj služeb, je díky zmíněnému modulárnímu návrhu možné využít například BPMN 2.0 pro jak grafický, tak pro deklarativní zápis služeb jako obchodních procesů.

Mezi dalšími technologiemi stojí za zmínku i Apache Camel, který je také modulárně připojitelný a lze jej využít pro značné urychlení implementace často využívaných podnikových integračních vzorů (EIP – Enterprise Integration Patterns). Další technologie, které jsou dostupné v SY, uvedeme jen výčtem: jsou to Smooks (datové konverze), Drools (implementace business pravidel) a BPEL (implementace business procesů a orchestrace).

Výhody

Devízou Switchardu je také deklarativní přístup k datovým transformacím, kde jsou jednotlivé datové formáty využívané ve službách pojmenovány unikátním klíčem (URN) a v situaci, kdy je vyžadovaný formát vstupních dat služby jiný než ten dostupný, běhové prostředí automaticky provede konverzi mezi těmito formáty. Kromě vlastní definice těchto transformačních procedur, které jsou pak transparentně volány, je dostupná i řada předdefinovaných, jako je například konverze z XML/JSON do POJO a zpět nebo XSLT transformace.

Nasazení

Nasazení JBoss Switchyard je realizováno jako modul do JBoss aplikačního serveru ve verzi 6 a 7. Především v kombinaci s JBoss AS 7 vykazuje nízkou paměťovou náročnost a rychlé startovací časy.

Ještě si počkáme

Jedním z mála či možná jediným zádrhelem Switchyardu je fakt, že je stále v rané fázi vývoje (aktuálně 0.5, srpen 2012) a jeho cesta k produkčnímu nasazení ještě nějakou chvíli potrvá, nicméně již teď je jisté, že je nač se těšit.

Linky