Czech JBoss User Group

in

Česká JBoss User Group je volné sdružení profesionálů se společným zájmem v JBoss software. Skupina se setkává na pravidelné bázi a formou přednášek a diskuzí sdílí znalosti a zkušenosti s novými technologiemi, vývojovými metodikami, případy užití a další technickými tématy. Hlavním cílem je vzájemně se vzdělávat, vytvářet sociální vazby v rámci komunity a propagovat myšlenku open source.

Pozvánka na 7.setkání CZJBUG

Téma: Drools - pravidly řízené programování. Na setkání si představíme projekt Drools a jeho stěžejní části, zejména na pravidlech založený expertní systém Drools Expert a Drools Guvnor (BRMS). V diskuzi se potom můžeme dotknout i dalších modulů, jako například Drools Fusion (CEP) nebo Drools Planner.

Termín: 25.11.2010 od 9:00 do 10:30 hod

Místo: Servodata a.s., Dolnoměcholupská 12, Praha 10
Registrační formulář:

Více informací o software JBoss naleznete na portálu:

Česká JBoss komunita